💢جلسه اعضای هیات مدیره و بازرسین و دادیاران انتطامی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس


💢جلسه اعضای هیات مدیره و بازرسین و دادیاران انتطامی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس

 ⬅️با جناب آقای دکتر یادگاری، دادستان محترم انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه

⬅️مورخ ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۱ در مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس برگزار گردید.

◀️روابط عمومی‌ مرکز کارشناسان‌ رسمی دادگستری استان فارس