💢دوره آموزش های عمومی کارآموزان کارشناس رسمی

💢دوره آموزش های عمومی کارآموزان کارشناس رسمی

⌛ در روز پنج شنبه و جمعه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ و ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ از ساعت ۸صبح الی ۲۰ 

⬅️ با شرکت کارآموزان کارشناسی ورودی سال ۱۳۹۹ برگزار گردید.

⬅️شایان ذکر است که این دوره ها به صورت مطلوب با حضور اساتید برجسته و با ارائه مطالب مفید و با استقبال کارآموزان کارشناس رسمی مرکز استان فارس برگزار گردید.