انتخابات سراسری هیات مدیره ها

⚖️مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه


🔍انتخابات سراسری هیأت مدیره های مراکز وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری 


⏳زمان ثبت نام تا روز دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ تمدید شد.

📔مطالعه آیین نامه و دستورالعمل های مرکز جهت شرکت در آزمون تخصصی از الزامات پیش از ثبت نام می باشد.


🌐افراد واجد شرایط می توانند جهت ثبت نام به آدرس www.23055.ir مراجعه نمایند.