شصت و دومین شماره هفته نامه"حامی عدالت" منتشر شد

شصت و دومین شماره هفته نامه"حامی عدالت" منتشر شد این هفته در حامی عدالت بخوانید:

• تربیت وکیل و کارشناس متخصص مالکیت معنوی توسط مرکز وکلا

• آپارتمان،مدیر،ساکنان و قوانین

• بارقه امید در دل محبوسین

• تحلیل بازاریابی شبکه ای سالم و ناسالم در عقود معین

• مجازات حبس در انتظار مخدوش کنندگان پلاک خودرو

• قابلیت استناد اسکرین شات از مکالمه ها و صدای ضبط شده در دادگاه

• نگاهی به منابع آزمون وکالت ۱۴۰۰ مرکز وکلای قوه قضاییه

هفته نامه حامی عدالت در نمایندگی مرکز مستقردر دادگاه ملاصدراموجود می باشد.

روابط عمومی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس.