اولین گرد همایی نمایندگان استانی

📌 ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۰

✅ اولین گرد همایی نمایندگان استانی

🔸دیوان داوری مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه