جلسه کمیسیون آموزش و کارآموزی

جلسه کمیسیون آموزش و کارآموزی منطقه ۳ کشور با حضور استان‌های( کهگیلویه و بویراحمد ، فارس ،خوزستان و بوشهر) در روز سه شنبه هفتم تیرماه به میزبانی مرکز کارشناسان‌ رسمی دادگستری استان فارس و با حضور آقای دکتر سنگبر رییس آموزش کارشناسان مرکز،در شیراز برگزار و هماهنگی های لازم جهت هدفمند کردن و سامان دهی هر چه بهتر جهت آموزش و ارتقای کارآموزی کارشناسان به تبادل نظر پرداخته شد. در این جلسه به روز رساندن دانش و مهارت کارشناسان در امر کارشناسی متناسب با پیشرفت های علمی و فنی روز و ارتقای فرهنگ اخلاق حرفه ای و افزایش کارایی و اثر بخشی و بهره وری کارشناسان و چگونگی فراهم آوردن موجبات تعالی علمی کارشناس مدارهای اصلی گفتمان جلسه بود و برای جامه ی عمل پوشیدن به این اهداف، راهکارهایی از جمله تشکیل کارگروه‌های تخصصی و کلاسهای آموزشی و استفاده از اساتید مجرب و آموزشهای فنی و روز مورد نیاز رشته کارشناسی ارائه و اظهار نظر گردید و نظر به عملکرد مطلوب کمیسیون کارآموزی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس، این استان ،آموزش های تخصصی به استان های همجوار را نیز به عهده خواهد داشت