درباره مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه


بنا بر حکم مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال 1379 تاسیس شد

 مطابق ماده 187 این قانون، قوه قضائیه اجازه پیدا کردتا نسبت به تایید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق و نیز سایر رشته های کارشناسی اقدام نماید و سنگ بنای <<مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده>> نهاده شد.

این مرکز در حوزه خدمات وکالتی ، کارشناسی رسمی و مشاوره حقوقی فعالیت می کرد، به موجب قانون حمایت خانواده مصوب 1392 و آیین نامه ان صلاحیت گسترده تری در حوزه مشاوره خانواده پیدا کرد.مرکز دارای شخصیت حقوقی ،مالی و اداری مستقل است که رئیس آن را رئیس قوه قضائیه از میان حقوقدانان انتخاب می کند تا مرکز را زیر نظر هیات نظارتی به ریاست معاون اول قوه قضائیه وبا حضور برخی از اعضای شورای عالی قضایی اداره کند.در هر استان یک هیات مدیره متشکل از نمایندگان کارشناسان آن استان امور مربوط به حوزه صلاحیت خود را اداره میکنند. 

 شایان ذکر است مرکز کارشناسان رسمی استان فارس از سال 1386 شروع به فعالیت نموده است و امروز به عنوان یکی از بازوهای اصلی بدنه کارشناسی رسمی دادگستری محسوب می گردد