آدرس

شیراز-بلوار هجرت-خیابان عبیر آمیز-پلاک 171-کدپستی 18668-71456 ساعات کاری شش ماهه اول سال : شنبه تا چهارشنبه : صبح 7/15الی 14:45عصر :16الی 18 پنجشنبه : 7/15الی 13/30

آدرس مجازی

ایمیل: centeral@mkrdf.ir