اعضای هیات مدیره

با حضور رئیس کل دادگستری

هیات مدیره جدید کارشناسان رسمی فارس معرفی گردید

جناب آقای دکتر مهرداد کرمی
جناب آقای دکتر مهرداد کرمی

رئیس هیات مدیره

جناب آقای مهندس شمس الدین صفرپور
جناب آقای مهندس شمس الدین صفرپور

نایب رئیس

جناب آقای بهنام نژند
جناب آقای بهنام نژند

مسئول امور مالی

جناب آقای دکتر اسماعیل خوشبخت
جناب آقای دکتر اسماعیل خوشبخت

دبیر هیات مدیره

سرکار خانم دکتر سحر شیبانی
سرکار خانم دکتر سحر شیبانی

عضو هیات مدیره

جناب آقای ابراهیم حفار
جناب آقای ابراهیم حفار

بازرس

جناب آقای مهندس اسفندیار فرهمند
جناب آقای مهندس اسفندیار فرهمند

بازرس

معارفه و تکریم اعضای هیات مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس و انتخابات هیات رییسه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ برگزار گردید با ابلاغ احکام اعضای هیات مدیره جدید مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس وبا هماهنگی به عمل آمده با اداره کل دادگستری استان فارس طی مراسمی درسالن جلسات دادگستری کل استان فارس اهدای احکام اعضای جدید هئیت مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس با حضور رییس محترم مرکزوکلا،کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه جناب آقای حسن عبدلیان پور ،رییس محترم دادگستری کل استان فارس جناب حجت الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی،جناب آقای دکتر اشرافی معاونت محترم منابع انسانی وامور فرهنگی،جناب آقای دکتر بحرینی دادستان محترم کل استان فارس،جناب آقای دکتر حسن زارع رییس محترم حفاظت اطلاعات دادگستری استان فارس صورت پذیرفت . براساس رای گیری دراین جلسه جناب آقای دکتر مهرداد کرمی به عنوان رییس،جناب آقای مهندس شمس الدین صفرپور نائب رییس، جناب آقای بهنام نژند مسئول امورمالی،جناب آقای دکتر اسماعیل خوشبخت دبیر هیات مدیره و سرکار خانم دکتر سحرشیبانی به عنوان عضو هیات مدیره،جناب آقای مهندس ابراهیم حفاربه عنوان بازرس و جناب آقای مهندس اسفندیار فرهمند به عنوان بازرس کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس انتخاب شدند