حضور رییس مرکز و کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس در راهپیمایی ۲۲ بهمن

         حضور رییس مرکز و کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس در راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ [ ] ایجاد میز خدمت (معرفی و انجام‌ مشاوره کارشناسی رایگان) در مسیر راهپیمایی..‌...

مرکز کارشناسان رسمی دادگستری فارس

۲۲ بهمن ۱۴۰۱