تقدیر از دکتر مهرداد کرمی رئیس مرکز کارشناسان استان فارس به عنوان استان برتر مرکز کارشناسان رسمی کشور

افتتاحیه نخستین همایش هیات مدیره های وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری سراسر کشور باحضور معاون اول محترم قوه قضائیه، حجت الاسلام و المسلمین دکتر مصدق دراین مراسم از دکتر مهرداد کرمی رییس هیات مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس به عنوان استان برتر مرکز کارشناسان رسمی، تقدیر بعمل آمد. 

روابط عمومی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس