دوره آموزش های عمومی کارآموزان کارشناسی ورودی 1400

دوره آموزش های عمومی کارآموزان کارشناسی ورودی 1400 توسط مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس با حضور 257 کارآموز در شیراز برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس این دوره آموزشی در روزهای پنج شنبه و جمعه مورخ 17 و 18 اسفند ماه ازساعت8 الی 15 با حضور استاد فرهیخته جناب آقای دکتر افشین محمدی دره شوری معاون دادستان و سرپرست دادسرای جنایی امنیتی شیراز، استاد برجسته و توانمند جناب آقای دکتر محمد مجتبی رودیجانی قاضی دادگاه حقوقی، استاد برجسته جناب آقای دکتر اسماعیل خوشبخت و ریاست پرتوان و شایسته مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس جناب آقای دکتر مهرداد کرمی برگزار گردید.

در این دوره آموزشی به سرفصل های بسیار مهمی در امر کارشناسی از جهات مختلفی توسط اساتید محترم اشاره شد که از مهمترین و ضروری ترین مباحث مورد نیاز کارآموزان و کارشناسان در مسیر شغلی خود می باشد اشاره شد

در پایان دکتر مهرداد کرمی خاطر نشان کرد از مطالب و مباحث این دوره آزمونی تستی برگزار خواهد شد که پس از کسب قبولی در این آزمون کارآموزان به مرحله آموزش های تخصصی کارآموزی راه خواهند یافت.

روابط عمومی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس