نشست هم اندیشی و تبیین ماموریت های محوله رئیس قوه قضائیه

⬅️نشست هم انديشي و تبيين ماموريت هاي محوله رئيس قوه قضاييه با حضور رئيس مركز، معاونين و رئیس هيئت مديره هاي وكلا و كارشناسان رسمي برگزار گرديد.


✅دکترعبدليان پور رئیس مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه افزودند؛حضور قاضي القضات در جلسه مركز طي دوسال پياپي را قابل تامل دانست و آن را نشان دهنده نگرش و تمركز ايشان بر عملكرد مركز قلمداد كرد و گفت: ايشان توجه ويژه به لايه هاي بيروني قوه دارند كه ما يكي از مهمترين موارد آن هستيم كه به عنوان بزرگترين نهاد ملي ارائه دهنده خدمات حقوقي در كشور قلمداد مي شويم .

↙️در ادامه اين نشست،دکتر مهرداد کرمی رییس هيئت مديره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری فارس ، صحبت هاي خود را پيرامون اين نشست هم انديشي مطرح و پيشنهادات مربوطه را به صورت شفاهي و كتبي ارائه دادند.

🟠روابط عمومی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس