سامانه الکترونیکی ثبت فیش کارشناسی

کارشناسان محترم می توانند فیش های کارشناسی خود را با ورود به سایت مرکز کارشناسان رسمی دادگستری فارس به آدرس www.mkrdf.ir انجام دهند.

شما می توانید با دانلود فایل از لینک زیر نسبت به انجام مراحل ثبت فیش آگاه شوید.

http://uupload.ir/view/dkjr_آموزش_سایت_مرکز.pdf/