انتخاب هیئت مدیره جدید مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس

🔷انتخابات هیئت رئیسه مرکز کارشناسان رسمی دادگستری فارس برگزار شد


🔸به گزارش روابط عمومی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری فارس انتخاب هیئت رئیسه مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس، در تاریخ 1399/10/21در سالن اجتماعات دادگستری کل استان فارس با حضور اعضای هیئت نظارت استان جناب آقایان دکتر ارسلان اشرافی ، دکترسید مصطفی بحرینی ، دکتر ربیع اله قربانی و با حضوربازرسین مرکز جناب آقای ابراهیم حفار و جناب دکتر اسماعیل خوشبخت و اعضای هیئت مدیره، آقایان اسفندیار فرهمند، محمد جواد عسکری، محمود پیران، مهرداد کرمی، علیرضا علی بیگی، فریبرزگلی پور و علیرضا کشتکاران برگزار گردید.

♦️در پایان رأی گیری از اعضا، آقای محمد جواد عسکری ریاست مرکز، آقای دکتر مهرداد کرمی نایب رئیس مرکز، اسفندیار فرهمند مسئول امور مالی، علیرضا علی بیگی دبیر جلسه، محمود پیران عضو هیئت مدیره، فریبرز گلی پور عضو هیئت مدیره ، علیرضا کشتکاران عضو هیئت مدیره وانتخاب گردیدند.