انتخابات سراسری سال ۱۴۰۰

انتخابات سراسری هیات مدیره های مراکز وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری در سال ۱۴۰۰

ثبت نام از اول شهریور ماه آغاز و تا ۱۰ شهریور ماه از طریق سامانه www.23055.ir انجام میگیرد