جلسه داوری مرکز وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری با رییس کل دادگستری و معاونین

به گزارش روابط عمومی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس📌

جلسه داوری مرکز وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری جهت معرفی و تشریح فعالیت های داوری مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ برگزار گردید.