نشست صمیمی رئیس هیات مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس با دبیر کمیسیون تجدید نظر شهرداری شیراز

✅ نشست صمیمی رئیس هیات مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس و جناب دکتر اعتصامی پور از کارشناسان محترم مرکز با دبیر محترم کمیسیون ماده۱۰۰ تجدید نظر شهرداری شیراز جناب آقای خانی مورخ ۱۷ شهریور ماه به میزبانی حوزه معاونت شهرسازی ومعماری در محل ساختمان اداری برگزارشد.

✅ هدف از برگزاری این جلسه،تعامل سازمانی هم اندیشی، همکاری و هم افزایی بیش از پیش و استفاده متقابل از تجارب هر دو مجموعه در جهت همکاری وبهبود در ارجاعات.

روابط عمومی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس