شصت و سومین شماره هفته نامه حامی عدالت

📌شصت و سومین شماره هفته نامه"حامی عدالت" منتشر شد این هفته در حامی عدالت بخوانید:

✅ تلاش قوه قضائیه برای صیانت از جلالت و منزلت زنان 

✅ چالش های حقوقی و اجرایی میانجی گری کیفری در حقوق ایران

✅ حقوق نانوشته اما جاری در کوچ و روستا

✅ جرایم و مسولیت مدنی در دوران پاندومی

✅ ضرورت بازنگری مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان در راستای تامین حقوق عمومی

✅ بررسی ابعاد حقوقی شهادت کذب

📌هفته نامه حامی عدالت در نمایندگی مرکز مستقردر دادگاه ملاصدرا موجود می باشد.

🔹️روابط عمومی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس.