آزمون کارشناسی رسمی دادگستری استان فارس1400

✅ گزارش تصویری آزمون ملی# کارشناسان؛


⬅️ پنج شنبه ۲۲ مهر ماه راس ساعت ۸:۳۰ آزمون ملی کارشناسان رسمی دادگستری در استان فارس در ۱۰حوزه دانشگاه شیراز،دانشکده مهندسی ۱ و۲ با تعداد ۴۳۵۲ نفر شرکت کننده که تعداد۶۱۶ نفر از خواهران و تعداد ۳۷۳۶ نفر از برادران در این آزمون به رقابت پرداختند.


⬅️ معاونت محترم منابع انسانی دادگستری استان فارس ورئیس محترم حفاظت اطلاعات دادگستری استان فارس و همچنین رئیس و نائب رئیس محترم هئیت مدیره کارشناسان مرکز استان و بازرس محترم هیئت مدیره از محل برگزاری آزمون بازدید کردند.


🔸روابط عمومی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس